Có 1 kết quả:

Tiān zhù Zàng zú Zì zhì xiàn ㄊㄧㄢ ㄓㄨˋ ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tianzhu Tibetan Autonomous County in Wuwei 武威[Wu3 wei1], Gansu