Có 1 kết quả:

tiān luó dì wǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) inescapable net (idiom)
(2) trap
(3) dragnet