Có 1 kết quả:

tiān zhí

1/1

tiān zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vocation
(2) duty
(3) mission in life