Có 1 kết quả:

Tiān zhōu zuò

1/1

Tiān zhōu zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)