Có 1 kết quả:

tiān liáng

1/1

tiān liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

conscience

Một số bài thơ có sử dụng