Có 1 kết quả:

tiān huā bǎn

1/1

tiān huā bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ceiling