Có 1 kết quả:

tiān lán

1/1

tiān lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sky blue