Có 1 kết quả:

tiān lán sè

1/1

tiān lán sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

azure