Có 1 kết quả:

Tiān xiè zuò

1/1

Tiān xiè zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Cancer (constellation and sign of the zodiac)
(2) variant of 巨蟹座