Có 1 kết quả:

tiān yī wú fèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. seamless heavenly clothes (idiom)
(2) fig. flawless