Có 1 kết quả:

tiān xiàng

1/1

tiān xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

meteorological or astronomical phenomenon (e.g. rainbow or eclipse)

Một số bài thơ có sử dụng