Có 1 kết quả:

tiān bèi

1/1

tiān bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tempeh, traditional Indonesian dish made from deep-fried fermented soybean