Có 1 kết quả:

tiān chē

1/1

tiān chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gantry traveling crane

Một số bài thơ có sử dụng