Có 1 kết quả:

Tiān zhèn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tianzhen county in Datong 大同[Da4 tong2], Shanxi