Có 1 kết quả:

tiān cháng rì jiǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

after a long time (idiom)