Có 1 kết quả:

tiān mén dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

asparagus