Có 1 kết quả:

Tiān mén shì

1/1

Tiān mén shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tianmen sub-prefecture level city in Hubei