Có 1 kết quả:

tiān xiǎn

1/1

tiān xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a natural stronghold