Có 1 kết quả:

tiān dǐng

1/1

tiān dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

zenith