Có 1 kết quả:

tiān xiāng guó sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

divine fragrance, national grace (idiom); an outstanding beauty