Có 1 kết quả:

Tiān hè zuò

1/1

Tiān hè zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Grus (constellation)