Có 1 kết quả:

Tài bǎo shì

1/1

Tài bǎo shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taibao or Taipao city in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan