Có 1 kết quả:

Tài pū sì qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taibus banner in Xilin Gol league 錫林郭勒盟|锡林郭勒盟[Xi1 lin2 guo1 le4 meng2], Inner Mongolia