Có 1 kết quả:

tài hǎo le

1/1

tài hǎo le

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

very good