Có 1 kết quả:

tài mèi

1/1

tài mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) girl delinquent
(2) tomboy
(3) schoolgirl tough