Có 1 kết quả:

tài zǐ tài bǎo ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄊㄞˋ ㄅㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tutor to the crown prince (in imperial China)