Có 1 kết quả:

Tài píng Yáng qián niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pacific loon (Gavia pacifica)