Có 1 kết quả:

tài píng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Bohemian waxwing (Bombycilla garrulus)