Có 1 kết quả:

Tài kāng xiàn ㄊㄞˋ ㄎㄤ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taikang county in Zhoukou 周口[Zhou1 kou3], Henan