Có 1 kết quả:

Tài háng shān

1/1

Tài háng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taihang Mountains on the border between Hebei and Shanxi

Một số bài thơ có sử dụng