Có 1 kết quả:

Tài gǔ xiàn

1/1

Tài gǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taigu county in Jinzhong 晉中|晋中[Jin4 zhong1], Shanxi