Có 1 kết quả:

tài yáng guāng zhù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) solar pillar
(2) sun pillar (atmospheric optics)