Có 1 kết quả:

tài yīn

1/1

tài yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Moon (esp. in Daoism)