Có 1 kết quả:

tài yīn ㄊㄞˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Moon (esp. in Daoism)

Một số bài thơ có sử dụng