Có 1 kết quả:

tài yáng néng bǎn ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

solar panel