Có 1 kết quả:

fū qī liǎn

1/1

fū qī liǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 夫妻相[fu1 qi1 xiang4]