Có 1 kết quả:

yāo wáng

1/1

yāo wáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to die young

Một số bài thơ có sử dụng