Có 1 kết quả:

shī dú jiā tíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a family bereaved of its only child