Có 1 kết quả:

shī zòng

1/1

shī zòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

disappear