Có 1 kết quả:

tóu xuǎn

1/1

tóu xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

favus of the scalp (skin disease)