Có 1 kết quả:

tóu pí xiè

1/1

tóu pí xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dandruff