Có 1 kết quả:

tóu nǎo jiǎn dān sì zhī fā dá

1/1

Từ điển Trung-Anh

all brawn no brains