Có 1 kết quả:

tóu bù

1/1

tóu bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

head