Có 1 kết quả:

Jiā shān sì

1/1

Jiā shān sì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jiashan Temple, Buddhist temple in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, the purported final home and burial place of late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成