Có 1 kết quả:

jiā pī

1/1

jiā pī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

critical annotations between the lines