Có 1 kết quả:

jiā bǎn

1/1

jiā bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) splint
(2) clamp
(3) vise (as torture instrument)