Có 1 kết quả:

duó ǒu

1/1

duó ǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to contend for a mate