Có 1 kết quả:

kuǎng
Âm Pinyin: kuǎng
Âm Quảng Đông: kong3, kwaang2, kwong3
Unicode: U+593C
Tổng nét: 6
Bộ: dà 大 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一ノ丶ノ丨丨
Thương Hiệt: KLLL (大中中中)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/1