Có 1 kết quả:

Jiā shān Guó jiā Sēn lín Gōng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiashan National Forest Park in Shimen 石門|石门[Shi2 men2], Changde 常德[Chang2 de2], Hunan