Có 1 kết quả:

jiā qǐ wěi ba ㄐㄧㄚ ㄑㄧˇ ㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to tuck one's tail between one's legs
(2) fig. to back down
(3) in a humiliating situation